KADRA PEDAGOGICZNA 2020/ 2021

 

 

Dyrektor szkoły

 mgr Joanna Połeć – Trusiuk

 

Wicedyrektor szkoły

mgr Sebastian Molski

 

Psycholog szkolny

mgr Małgorzata Drankowska

 

Psycholog szkolny

mgr Anna Fabiszak

 

Logopeda

mgr Elżbieta Stolarczyk-Gołębiewska

 

Język polski

mgr Olga Tomczak
mgr Mariola Skrobania
mgr Arleta Szczypek

Matematyka

mgr Joanna Kruszewska

mgr Sylwia Pulwer

mgr Barbara Pakuła

 

Język angielski

mgr Natalia Łyczek

mgr Paulina Zięba

mgr Andrzej Szczepanek

 

Język niemiecki

mgr Anna Kranzmann-Żelepień

mgr Sebastian Molski

Magdalena Rokosz

 

 

 

 

 

 

Przyroda/ Biologia

mgr Aleksandra Sidorowicz

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Lubomir Czajka

Chemia

mgr inż. Wioletta Rusiniak

Fizyka
mgr Karol Jakubas

 

Historia/ wiedza o społeczeństwie
mgr Arkadiusz Piłat

mgr Jakub Rutkowski

Geografia
dr Wojciech Gamrat

 

 

Informatyka

mgr Joanna Połeć-Trusiuk

mgr Katarzyna Zajączkowska

 

 

Wychowanie fizyczne

mgr Dorota Zarzycka

mgr Michał Garczewski

mgr Marek Drozdowski

 

 

Technika/ Plastyka
mgr Paulina Szymczyk

 

Muzyka
mgr Eliza Nowakowska

  

Etyka
mgr Jakub Rutkowski

 

Religia

mgr Sylwia Mackiewicz

mgr Agnieszka Podraza

mgr Wioleta Sobocińska

mgr Tytus Gudzowski

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Drankowska

mgr Justyna Kosowska

 

Doradztwo zawodowe

mgr Małgorzata Drankowska

 

 

Pedagodzy współorganizujący proces kształcenia

 

mgr Aneta Ratajczyk

mgr Mariusz Soboniak

mgr Anna Sztolcman

mgr Elżbieta Makulus

mgr Justyna Kosowska

mgr Monika Matysiewicz

mgr Anna Sikorska

mgr Zofia Weyna

mgr Magdalena Krupa

mgr Barbara Grzelecka-Sobańska

mgr Daria Ciechacka

mgr Katarzyna Kłos

mgr Joanna Uberman

mgr Aneta Kuźmińska

mgr Marzena Herdzik

mgr Małgorzata Górka

Kamil Kowalski

 

 

 

 

 

 

 Edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Jolanta Kubińska

mgr Marek Ryży

mgr Lucyna Sójka

mgr Beata Leonowicz

mgr Beata Strecker

mgr Ewelina Wróbel

 

 

Grupa „0a”

mgr Jolanta Spychalska

mgr Joanna Jagielska

 

Grupa „0b”

mgr Izabela Wójcicka

mgr Dorota Sobczak

 

 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

 

mgr Halina Rachwał

mgr Beata Kardynał

mgr Edyta Gradel

mgr Marta Chahta

Monika Kędzierska

 

Świetlica

 

mgr Ernestyna Lisowska

mgr Katarzyna Januszewska

mgr Anna Walczak

mgr Stanisława Nazaruk

 

Czytelnia

mgr Bożena Dąbrowska