ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA  OFERTY CENOWEJ

Dotyczy:  „Dostawa wraz z transportem i montażem pracowni językowej składającej się z: 10 stanowisk uczniowskich z ergonomicznymi krzesłami + okablowanie, 1 stanowisko dla nauczyciela/ lektora z ergonomicznym krzesłem + okablowanie do Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie”

Poniżej w linkach niezbędne dokumenty:

dokumenty do oferty

 

 

 

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi

Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Zdjęcia zamieszczone na stronie nie posiadają opisów alternatywnych, ze względu na dużą ilość zamieszczanych zdjęć.
 • Niektóre zamieszczane informacje występują w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania.

Wyłączenia

 • Mapy s a wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Grządzielewska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 914332924

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Adres: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 914332924

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od ul. Grodzkiej 23. Prowadzi do niego 1 stopień oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych

4. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy szkoły.

5. W budynku na każdej kondygnacji znajduje się korytarz o zróżnicowanym poziomie i 3 stopniach. Budynek nie posiada wind. Do przemieszczania osób niepełnosprawnych służy schodołaz gąsiennicowy.

6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki)

7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

1. Na stronie www można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

2. Serwis BIP jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

-zmiana wielkości czcionki

-podświetlone linki

-skala szarości

-jasne tło

-podwyższony kontrast

Inne informacje i oświadczenia

Informacje na temat procedury: Każdy ma prawo do wystąpienia z żadaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażadać udostępnienia infromacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostepnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żadanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żadanie, wskazanie, o którą częśc chodzi i oraz sposób kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żadanie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żadanie, kiedy realizacja żadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żadaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żadania zapewnienia dosepności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatwlskich: www.rpo.gov.pl

 

Oleksandr 6b

Cześć! Nazywam się Oleksandr Ilnytskij.  Pochodzę  z Ukrainy. Śpiew to moja pasja.Chciałbym Wam o niej opowiedzieć.
 Zacząłem śpiewać jeszcze w przedszkolu. W 2014 roku (miałem wtedy 6 lat) pierwszy raz wystąpiłem na  scenie. Był to mój pierwszy występ przed prawdziwą publicznością, a nie jak dotąd tylko dla pedagogów, rodziców. Zaśpiewałem w konkursie miejskim. Wtedy wykonałam pierwszy raz trudną piosenkę solo pt. ,,Nad morzem albatrosy. Podczas mojego występu tańczyli  za mną starsi koledzy z  mojej szkoły. Piosenka wszystkim się bardzo podobała i kiedy  przeszedłem  w następnym roku do klasy 1, to byłem bardzo popularnym uczniem, znanym wszystkim. Wszyscy śpiewali moją piosenkę. W 2017 r. (gdy  miałem 10 lat) przeprowadziłem  się do Kijowa.  Dyrektor festiwalu ,,Czerwona Ruta(RutaFest) zaproponował MI uczestnictwo  w tym festiwalu.  Zacząłem nagrywać filmiki z różnego rodzaju piosenkami, by zaprezentować je na festiwalowym castingu. Organizatorzy festiwalu zadawali mi zdalnie różne zadania - wykonywanie różnych piosenek. Jedną z nich była ukraińska piosenka ,,Nad morzem.

 Po drugim zadaniu mama znalazła dla mnie nauczycielkę śpiewu. Nazywała się  Iryna Tarnawska.  Z jej pomocą bardzo się rozwinąłem.  Po 12. piosence miałem  na swoim koncie już pięć pucharów z pierwszym miejscem i dwa z Gran-Prix.
Moim następnym etapem była nauka w szkole znanej śpiewaczki Natalii Valevskiej (z którą przyjaźnię się do dzisiaj). Była ona klientką mojej mamy. Po pierwszej lekcji próbnej zapisałem się na zajęcia. Szkoła nazywała się  ,,Muza Production . Niestety w 2019 roku ze szkoły odszedł mój ulubiony nauczyciel, postanowiłem więc zrezygnować z zajęć.
Na jednym z festiwali  Iryny Tarnawskiej poznałem dwie dziewczyny, z którymi zacząłem się przyjaźnić. Dziewczyny poleciły mi nową nauczycielkę śpiewu.  Była to śpiewaczka, która użyczyła głosu Elsie -bohaterce filmu animowanego  ,,Krainy lodu i ,,Krainy lodu II w ukraińskiej wersji językowej, a także wielu innym  bohaterom.
Do dziś  miałem 25 zadań związanych z ,,RutaFest . Byłem  już na festiwalu, na którym zająłem 5.miejsce. Wziąłem także udział w  ,,Voice of Ukraine 2018. Obecnie  planuję  znaleźć  nowego nauczyciela śpiewu w Polsce oraz wziąć udział w polskiej wersji The Voice.
 Proszę obejrzeć moje filmiki na https://liblink.pl/xCYZRIXOAB , https://liblink.pl/vB5dViBrE3 i https://liblink.pl/QcSIlXsFnY

Lena Wolert 6c

 

 Pan Mariusz Soboniak

Od ponad 5 lat jestem mocno związany z światem kawy i słodkości w Szczecinie. Przez ponad 4 lara prowadziłem rower z kawą nad Jeziorem Szmaragdowym (Szmaragd Caffe) Obecnie zajmuje się produkcja zdrowszych wersji ciast i słodkości :). Jestem również współtwórca szczecińskich batonów  https://www.facebook.com/krotkisklad jednak z braku czasu oddałem ten pomysł koleżance :) 
Obecnie prowadzę:
 
 
Ania Badura 6C
 
 
 
 
 

Maksymilian  Kusztelski 6c

Moim hobby jest układanie puzzli. To są puzzle które już ułożyłem:

 

 

Najczęściej układam puzzle w weekend, ponieważ w tygodniu muszę się uczyć. Układam puzzle kiedy jest brzydka pogoda, bo wtedy nie można wyjść na dwór.