ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA  OFERTY CENOWEJ

Dotyczy:  „Dostawa wraz z transportem i montażem pracowni językowej składającej się z: 10 stanowisk uczniowskich z ergonomicznymi krzesłami + okablowanie, 1 stanowisko dla nauczyciela/ lektora z ergonomicznym krzesłem + okablowanie do Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie”

Poniżej w linkach niezbędne dokumenty:

dokumenty do oferty