Zadania   logopedy    

- kształtowanie właściwej mowy poprzez eliminowanie zaburzeń fonetycznych, wyrazowych i gramatycznych

-  usprawnianie układu oddechowego i aparatu mowy

-  rozwijanie kompetencji komunikacyjnych

-  korekta wad wymowy

-  doskonalenie mowy już ukształtowanej

- w pokonywaniu niepowodzeń w nauce i innych trudności powstałych na skutek zaburzeń mowy

 - ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej

 - objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO

PONIEDZIAŁEK 9:30- 15:00

WTOREK 9:30-14:30

ŚRODA 8:30-12:30/13:30-14:30

CZWARTEK 9:30-12:30

PIĄTEK 11:30-13:00