Po długiej przerwie w pracy stacjonarnej wracamy do zajęć w szkole. Zasady pracy w szkole będą bardzo podobne jak we wrześniu:
1. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Do szkoły nie wolno przyprowadzać dzieci, których rodzice/opiekunowie są w kwarantannie lub izolacji!
2. Dzieci grup zerowych przyprowadzane są przez rodziców w godzinach 6.45 - 7.45 wejściem przy stołówce szkolnej i tam przekazywane są pracownikowi szkoły.
3. Rodzice i dzieci poddają się mierzeniu temperatury, mają zakryte usta i nos. Po wejściu dzieci dezynfekują ręce.
4. Dzieci młodszych oddziałów przedszkolnych przyprowadzane są w godzinach 6.45 - 8.15 wejściem od placu zabaw i przekazywane pracownikom szkoły.
5. Uczniowie klas I-III wchodzą głównym wejściem do szkoły na 15 min przed rozpoczęciem lekcji i poddają się procedurze j.w.
6. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły. Na uczniów w hallu szkoły czekają wyznaczeni pracownicy, którzy w razie potrzeby pomogą dzieciom w czynnościach samoobsługowych.
7. Każda klasa ma oddzielną salę i nie zmienia jej w ciągu dnia - wyjątkiem jest sala gimnastyczna i sala komputerowa, gdzie zachowane są szczególne zasady bezpieczeństwa.
8. Świetlica szkolna organizowana jest tylko dla dzieci rodziców pracujących w godzinach 7.00 - 17.00. Dzieci pozostają w stałych grupach podzielone poziomami.
9. Dzieci, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi na terenie placówki zakrywają usta i nos.
10. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka podczas pobytu w placówce (wysoka temperatura, ból, złe samopoczucie) zostaje ono odizolowane od reszty dzieci w osobnym pomieszczeniu, gdzie pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły. Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko z izolatki w ciągu godziny od powiadomienia.
11. Od 18.01.2021 będą organizowane konsultacje dla uczniów klas 8 w grupach 5 osobowych. Harmonogram spotkań rodzice otrzymają w Librusie.
12. Możliwy jest bezpośredni kontakt z nauczycielami, terapeutami, psychologiem czy pedagogiem szkolnym, na terenie placówki, po uprzednim umówieniu się na konkretną godzinę.