2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 
Dzień ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. 2 kwietnia zachęcamy wszystkich do pokazania swego wsparcia dla osób ze spektrum i włączenia się w kampanię społeczną Polska na niebiesko. Celem kampanii jest budowanie akceptacji dla osób z autyzmem, uświadamianie czym jest autyzm i wspieranie działań na rzecz osób ze spektrum.
 
Mały Samorząd Uczniowski również dołączył do akcji. 1 kwietnia uczniowie klas 1-3 i grup "O" ubrani na niebiesko z niebieskimi balonami pokazali co znaczy solidarność.