W czerwcu i we wrześniu odbyły się w Puszczy Bukowej zajęcia terenowe z geografii, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły.

Wędrowaliśmy czarnym szlakiem na Bukowiec 149m. npm), najwyższe wzniesienie Wzgórz Bukowych. Po drodze była okazja, by przyjrzeć się śladom, jakie pozostawił po sobie lodowiec skandynawski.

Puszcza Bukowa jest zwartym kompleksem leśnym porastającym polodowcowe wzgórza morenowe. Do osobliwości puszczy zalicza się liczne głazy narzutowe; niektóre z nich są uznanymi pomnikami przyrody. Mieliśmy okazję oglądać „Głaz Grońskiego”„Głaz Serce”.