Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego

 

          Dnia 28.09.2018 r. odbyły się wybory do Małego Samorządu Szkolnego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu.

 Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu MSU:

 Przewodniczący: Ines Furede  I „b”

 Zastępca przewodniczącego: Oliwia Korzeniowska  III „a”

 Sekretarz: Ewa Rajewicz III „a”

 Opiekun MSU: Anna Sztolcman