W marcu br. grupa przedszkolaków „Foczki” z naszej szkoły brała udział
w próbach do Międzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej „Sing IT, show IT” zorganizowanego przez Angielsko-Polskie Przedszkole „Sowa”
w Częstochowie. Zadaniem małych artystów było przygotowanie wybranej piosenki angielskiej i nagranie krótkiego filmu video. Cała grupa dzieci intensywnie ćwiczyła śpiew oraz ruch sceniczny. Zgodnie z regulaminem
w konkursowej prezentacji mogło wystąpić pięcioro wykonawców. W nagraniu wzięli więc udział: Julia, Amelia, Grzegorz, Blanka i Malwinka. Nasze przedszkolaki wykonały cover piosenki „Wake up” („Pobudka”).

Film video z wykonywaną przez dzieci piosenką weźmie udział w konkursie, którego rozstrzygnięcie nastąpi w kwietniu bieżącego roku.

Trzymajcie za nas kciuki!