W listopadzie 2018 roku powstało w naszej szkole Szkolne Koło Wolontariatu.  Chętnych do niesienia pomocy innym było 48 uczniów. Zaczęliśmy więc angażować się w różne akcje charytatywne. Na początku mieliśmy dużo świetnych pomysłów. Szybko jednak okazało się, że nie wszystko możemy zrealizować. Potrzebowaliśmy zgłębić wiedzę. Postanowiliśmy poprosić o pomoc Stowarzyszenie „Polites”. Dnia 20 lutego 2019 roku pani Anna Biały, specjalistka ds. wolontariatu poprowadziła dla nas warsztat pt.  „Wolontariat w pierwszych krokach”.  Celem tego spotkania było poznanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania: Kto może zostać wolontariuszem i gdzie? Jakie mamy prawa i obowiązki jako ochotnicy? Jakie mogą być nasze motywacje i korzyści wynikające z podjęcia aktywności wolontariackiej? Szkolni wolontariusze wyposażeni w wiedzę zaplanowali działania, o których napiszmy już wkrótce.