We współpracy z Fundacją Małych Stópek ze Szczecina, uczniowie klas VII i VIII podjęli się przepisania części encykliki Deus caritas est (Bóg jest miłością), papieża Benedykta XVI. Była to jego pierwsza encyklika. Została napisana w 2006 roku. Dokument ten podejmuje zagadnienia różnych rodzajów ludzkiej miłości.

       W tę akcję włączyły się różne szkoły naszego województwa. Naszym zadaniem było przenieść na szerokie i długie płótno tekst 99., 100. i 101. strony tego dokumentu. Przepisane część zostaną połączone w całość i niesione będą w kwietniu br., przez uczestników Marszu dla Życia w Szczecinie.

     Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w te prace. Sprawiły nam one wiele satysfakcji i radości.

 

ks. Maciej Wagner