Dziękujemy Państwu za przybycie na Dni Otwarte do naszej szkoły!!! :)

Co oferujemy Państwu? 
- nowocześnie wyposażone gabinety lekcyjne, 
- świetlicę szkolną, 
- stołówkę szkolną, 
- nowoczesny plac zabaw, 
- salę do gimnastyki korekcyjnej, 
- bibliotekę z czytelnią,
- od nowego roku szkolnego nowoczesne boisko sportowe

Zapewniamy:
- wysoko wykształconą, kompetentną i chętną do współpracy kadrę nauczycielską, 
- wysoką jakość nauczania, 
- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów, 
- zajęcia wyrównawcze dla wszystkich potrzebujących wsparcia edukacyjnego, 
- bezpieczny pobyt dziecka w szkole, 
- pracę indywidualną z uczniem zdolnym i wymagającym pomocy w nauce, 
- pomoc logopedyczną, 
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną (szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych: zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dogoterapia i wiele innych)
-ODRABIANKI (pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych),
- opiekę pielęgniarki,
- konsultacje dla rodziców.

Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi jest jedną z najstarszych placówek oświatowych w Szczecinie. Powstała w 1961 roku. Budynek szkoły usytuowany jest na Starym Mieście tuż obok Zamku Książąt Pomorskich.
Sale lekcyjne są przystosowane do edukacji wczesnoszkolnej. Wyposażone są w sprzęt potrzebny do zdobywania wiedzy. Każdy oddział w klasach I-III posiada własną salę lekcyjną. W gabinetach znajdują się ławki 
i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów. Dzieci mają wydzielone miejsce do zabawy i nauki. Każdy uczeń posiada swoją szafkę, gdzie może zostawiać swoje zeszyty, podręczniki oraz materiały papiernicze.
Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. W jednym dniu dzieci mają od 1. do 5. lekcji.
Zajęcia w-f odbywają się w sali gimnastycznej, a od nowego roku szkolnego zajęcia odbywać się również będą na nowoczesnym boisku sportowym. Od niedawna szkoła posiada także nowy plac zabaw.
W szkole funkcjonuje świetlica. W ramach bezpłatnych zajęć świetlicowych proponujemy gry i zabawy ruchowe, odrabianie zadań domowych pod opieką wychowawców świetlicy, zajęcia plastyczne. W szkole dzieci mają możliwość wykupienia obiadu w stołówce szkolnej.
Szkoła Podstawowa Nr 63 z OI będzie, więc edukacyjnym domem, w którym uczniowie rozwiną swoje zdolności i talenty, gdzie nauczą się życia społecznego. Od wielu lat mamy wśród naszych uczniów laureatów i finalistów w różnych konkursach wojewódzkich organizowanych m.in. przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 
Nasza placówka prowadzi również wiele działań innowacyjnych oraz prowadzi projekty projakościowe. Od roku szkolnego 2018/2019 prowadzimy Euroklasę z językiem niemieckim oraz językiem angielskim, które przygotowują naszych uczniów do zdawania certyfikatów międzynarodowych. Ponadto bierzemy udział w wielu projektach np.: e-Twinning. 
W szkole jest bardzo dobra opieka psychologiczno-pedagogiczna. Każde dziecko, które potrzebuje dodatkowych zajęć wynikających z opinii i orzeczeń, jest pod opieką nauczycieli specjalistów.
Wychowawcy klas to osoby miłe, uśmiechnięte, troskliwe, umiejące rozwiązywać konflikty rówieśnicze oraz mające dobry kontakt z rodzicami.
Zapewniamy szczególną dbałość o bezpieczeństwo oraz wszechstronną opiekę. Ilość uczniów sprzyja bezpieczeństwu i dobrej znajomości każdego z nich.
Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem, gabinet pomocy przedmedycznej, gabinet logopedy.
Prawie wszystkie sale lekcyjne wyposażone są u nas w tablice interaktywne oraz w nowoczesne materiały dydaktyczne.

Nasza szkoła współpracuje z wieloma instytucjami:
- z Centrum Egzaminacyjnym Goethe – Institut;
- z Storchenschule w Cammin 
- z Johann Wolfgang Goethe Schule w Eberswalde

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły !!!